INS Jaume I

Preus Públics cicles

CICLE FINAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT FRACCIONAT

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FINAL 2020 / 2021 Matrícules
Inici
01/01/2021
Final
31/01/2021

CICLE FINAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FINAL 2020 / 2021 Matrícules
Inici
27/08/2020
Final
28/02/2021

PREU FRACCIONAT 2n pagament Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Bat i Cicles 2020 / 2021 Matrícules
Inici
31/07/2020
Final
31/01/2021