INS Jaume I

Preus Públics cicles

CICLE INICIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME 2N PAGAMENT FRACCIONAT (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ INICIAL 2021 / 2022 Matrícules
Inici
07/10/2021
Final
15/11/2021

CICLE INICIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ INICIAL 2021 / 2022 Matrícules
Inici
25/08/2021
Final
30/11/2021

CICLE INICIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME 1r PAGAMENT FRACCIONAT (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ INICIAL 2021 / 2022 Matrícules
Inici
25/08/2021
Final
30/11/2021

CICLE FINAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FINAL 2021 / 2022 Matrícules
Inici
25/08/2021
Final
28/02/2022

CICLE FINAL DE SALVAMENT I SOCORRISME 2N PAGAMENT FRACCIONAT (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FINAL 2021 / 2022 Matrícules
Inici
07/10/2021
Final
31/03/2022

CICLE SUPERIOR DE SALVAMENT I SOCORRISME PREU FRACCIONAT 2A FRACCIÓ (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2021 / 2022 Matrícules
Inici
07/10/2021
Final
15/11/2021

CICLE SUPERIOR DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2021 / 2022 Matrícules
Inici
25/08/2021
Final
30/11/2021

CICLE SUPERIOR DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT FRACCIONAT 1a FRACCIÓ (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2021 / 2022 Matrícules
Inici
25/08/2021
Final
28/02/2022

Cicle Final de Salvament i Socorrisme 1r Pagament fraccionat i alumnat amb bonificació 50% (bloc comú i específic)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS BLOC COMÚ CICLE FINAL 2021 / 2022 Matrícules
Inici
02/09/2021
Final
28/02/2022

PREU TOTAL Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Bat i Cicles 2021 / 2022 Matrícules
Inici
15/07/2021
Final
31/10/2021

PREU FRACCIONAT 1r pagament Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Bat i Cicles 2021 / 2022 Matrícules
Inici
15/07/2021
Final
14/11/2021

PREU FRACCIONAT 2n pagament Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Cicles Superiors 2021 / 2022 Matrícules
Inici
02/09/2021
Final
15/12/2021