INS Jaume I

Preus Públics cicles

CICLE INICIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ INICIAL 2020 / 2021 Matrícules
Inici
27/08/2020
Final
31/10/2020

CICLE INICIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT FRACCIONAT 2a FRACCIÓ (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ INICIAL 2020 / 2021 Matrícules
Inici
30/09/2020
Final
31/10/2020

CICLE FINAL DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FINAL 2020 / 2021 Matrícules
Inici
27/08/2020
Final
31/10/2020

CICLE SUPERIOR DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT SENCER (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2020 / 2021 Matrícules
Inici
27/08/2020
Final
31/10/2020

CICLE SUPERIOR DE SALVAMENT I SOCORRISME CURS COMPLET PAGAMENT FRACCIONAT 2a FRACCIÓ (BLOC COMÚ I ESPECÍFIC)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2020 / 2021 Matrícules
Inici
30/09/2020
Final
31/10/2020

PREU TOTAL Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Bat i Cicles 2020 / 2021 Matrícules
Inici
29/06/2020
Final
15/11/2020

PREU FRACCIONAT 1r pagament Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Bat i Cicles 2020 / 2021 Matrícules
Inici
30/06/2020
Final
15/11/2020

PREU FRACCIONAT 2n pagament Preu públics Cicles exclusivament per aquells que faran 1r del Cicle Superior i/o els que passaran a cursar tot 2n

Bat i Cicles 2020 / 2021 Matrícules
Inici
31/07/2020
Final
15/11/2020