INS Jaume I

Llicències digitals alumnat ESO

Llicència digital Biologia i Geologia Science Bits 1r ESO curs 2020-2021

1r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Ada Lovelace 1 ESO. Matemàtiques (llicència inclosa)

1r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Tecnologia 1r ESO curs 2020-2021

1r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Matemàtiques 2n ESO. Dossier d'aprenentatge (llicència inclosa)

2n ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Tecnologia 2n ESO curs 2020-2021

2n ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Física i Química Science Bits 2n ESO curs 2020-2021

2n ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Ada Lovelace 3 ESO. Matemàtiques (llicència inclosa)

3r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Tecnologia 3r ESO curs 2020-2021

3r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Biologia i Geologia/ Física i Química Science Bits 3r ESO curs 2020-2021

3r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Múisca Ed. Teide 3r ESO curs 2020-2021

3r ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital OPTATIVA Tecnociència 4t ESO curs 2020-2021

4t ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital OPTATIVA Tecnologia 4t ESO curs 2020-2021

4t ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Llicència digital Biologia i Geologia/ Física i Química Science Bits 4t ESO curs 2020-2021

4t ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021

Matemàtiques 4t ESO. Llibre de l'alumne (llicència inclosa)

4t ESO 2020 / 2021
Inici
01/07/2020
Final
31/05/2021